Den administrative styregruppe

Favrskov Kommune: Ulla Egeberg
Kultur- og Fritidschef
ueg@favrskov.dk • 89 64 44 01 
 
Norddjurs Kommune: Hanne Broe
Afd.chef for plan, kultur og natur 
hab@norddjurs.dk • 89 59 40 90 
 
Odder Kommune: Malene Lykke Scharling
Kultur- og fritidskonsulent
malene.lykke@odder.dk • 30 84 34 02
 
Samsø Kommune: Mette Løkke
Erhvervs- og Turistchef
auml@samsoe.dk • 86 59 00 05
 
Skanderborg Kommune: Bente Hornbæk
Stabschef Kultur, borgere og planlægning
 
Syddjurs Kommune: Maria Work Nygård
Kulturkonsulent
mwn@syddjurs.dk • 87 53 50 66