Projektets navn

Kultur på hjul  - LoKoMoTiv
Lokale Kulturoplevelser og Mobile Initiativer

Projektperiode

2015-2016

Koordinator

Syddjurs kommune - Maria Work Nygård

Arbejdsgruppe: 

Navn:

Emailadresse:

Telefon:

Favrskov

Anders Bjerggaard Nielsen

abje@favrskov.dk

89644102

Skanderborg

Katja Pace

katja.pace@skanderborg.dk

87947822

Odder

Helle K. Nielsen

Helle.nielsen@odder.dk

87803550

Samsø

Morten Herlev

aumhe@samsoe.dk

25208849

Syddjurs

Maria W. Nygaard

mwn@syddjurs.dk

24485544

Norddjurs

Krista Andreasen

ka@norddjurs.dk

21718702