Tre herregårde på én dag 

Alle kan komme med på en moderne dannelsesrejse, når Dansk Center for Herregårdsforskning inviterer på bustur rundt til tre herregårde i Østjylland den 21. februar. Turen – der går til Sostrup, Ulstrup og Gammel Estrup – tager deltagerne med på sporet af "Den vilde Greve" Jørgen Scheel (1768-1825) og hans store europæiske dannelsesrejser i slutningen af 1700-tallet.

For yderligere informationer se pressemeddelelse

2014

Jun-Aug       

Puslinge på Museum – Gl. Estrup

Museet ønsker at udvikle og skræddersy formidlingstilbud målrettet børnehaver og dagplejer. Gennem faste kulturtilbud skal børn sikres fortrolighed med museer, biblioteker m.v. for at styrke grundlaget for at også yngre børn på sigt vil få bedre forudsætninger for at forstå de kulturelle koder og fællesskab disse steder disse steder.

Juni              

Dannelsesplatform – Samsøfestival 

Maj               

Med mormor på Museum – Gl. Estrup Samme som nedenfor

April             

Med mormor på Museum- Gl. Estrup

Specifikt tilbud målrettet samværet ml. bedsteforældre og børnebørn – etablering af et musealt rum, der fungerer som ramme om socialt samvær på tværs af generationer. En udvalgt aktivitet, der kan knyttes til dannelse (madlavning, tegning, musik, broderi m.v.), er omdrejningspunktet for arrangementet.

Marts            

Foredrag om Maltfabrikken i Ebeltoft v. Lea Glerup Møller, Ebeltoft bibliotek

Februar       

Dannelsesbussen, Nørager, Vivild, Allingåbro

Dannelsesbussen, Voer, Kare, Ørsted, Allingåbro

Foredrag om 1. Verdenskrig v. Morten Skovsted, Ebeltoft bibliotek

Fordrag om Kalø Slotsruin v. Vilfred Friborg Hansen, Ebeltoft Bibliotek

Dannelsesbussen, Auning, Øster Alling, AllingåbroRyomgård, Pindstrup, Auning  Gammel Estrup – Herregårdsmuseet inviterer borgere i lokalområdet på en historisk dannelsesrejse. Herregårdene har gennem tiden fungeret som det historiske samlingspunkt, og de er en vigtig del af lokalmiljøet. De rummer fortællinger om liv og skæbner gennem mere end et halvt årtusinde, og på den måde er herregårdene en del af alles historie. Den historiske dannelsesrejse, som museet således har inviteret til, handler også om dialog. Dannelse i dag er ikke bestemt ovenfra af nogle, der ved bedre, men det er en proces, som alle kan deltage i, hvor viden og forståelse skabes og vokser mellem mennesker.

Januar      

Foredrag med Benno Blæsild. Fregatten Jylland – fra krigsmaskine til kulturarv.Ebeltoft Bibliotek.

 

2013

December         

Puslinge på Museum – dannelsesarrangement – Gl. Estrup

Museet ønsker at udvikle og skræddersy formidlingstilbud målrettet børnehaver og dagplejer. Gennem faste kulturtilbud skal børn sikres fortrolighed med museer, biblioteker m.v. for at styrke grundlaget for at også yngre børn på sigt vil få bedre forudsætninger for at forstå de kulturelle koder og fælleskab disse steder disse steder.

Med mormor på Museum – dannelsesarrangement – Gl. Estrup. 

Specifikt tilbud målrettet samværet ml. bedsteforældre og børnebørn – etablering af et musealt rum, der fungerer som ramme om socialt samvær på tværs af generationer. En udvalgt aktivitet, der kan knyttes til dannelse (madlavning, tegning, musik, broderi m.v.), er omdrejningspunktet for arrangementet.

November

Kierkegaard dagene – Odder.

3 dage, hvor skoler, kirker, biblioteker og forretninger på forskellige måder formidlede Kierkegaard

Højskoledage dage om Dannelse – en weekendworkshop på Hadsten Højskole, hvor bl.a. inviterede bidragsydere fra Postkortkampagne, læsekredse og gymnasier intens arbejder med dannelsesbegrebet og udformer tre forslag til, hvordan vi formidler deres erhvervede indsigter til resten af borgerne i Kulturringen. Inkl. koncert, foredrag, teater og højskoleliv.

Oktober

Med mormor på museum. Samme som ovenfor

Favrskov og Rønde Gymnasier. En klasse fra hvert gymnasium arbejder med dannelsesbegrebet. Ny dannelses- og vidensformer gruppen modtager skriftlige svar, der indgår i det videre arbejde

Postkortkampagne: Hvad er dannelse? Hvad er forskellen på kompetencer og kvalifikationer?

September

Med Mormor på Museum - på Museet på Adelgade i Skanderborg. Særlige arrangementer for børn og bedsteforældre med fokus på bedsteforældre som en ressource omkring børns kulturelle og almene dannelse og det særlige samvær, som der er mellem børn og bedsteforældre.

August

30 læsekredse i Favrskov Kommune inviteres til at deltage i en formulering af Dannelsesbegrebet anno 2013, Dannelsesskriftet sendes til alle. Modtages af mellem 200 – 300 mennesker.

Maj               

Salon om dannelse i Riddersalen- Gl. Estrup (samme indhold som ovenstående)

April             

3 saloner om dannelse i Herregårdsbiblioteket- Gl. Estrup

Det moderne samfund stiller helt nye krav til børn og unge. Kollektive værdier og normer er under opbrud, og nye identiteter og værdier forhandles. Den udvikling stiller store krav til børn og unges dannelse og betyder, at såvel deres individuelle identitetsdannelse som deres forudsætninger for at indgå i et meningsfuldt fællesskab udfordres markant i disse år. Gammel Estrup – Herregårdsmuseet har taget ansvar for at bidrage aktivt til den nødvendige dannelsesproces, og debatten er sat i gang ved at invitere en række østjyske kulturpersoner til debat om emnet.

Ny Dannelse og vidensformer udfærdiger et Dannelses-skrift om Dannelsesbegrebets historie til inspiration for Favrskov gymnasium, Rønde gymnasium og læsekredse i ders diskussion af dannnelsesbegrebet 2013

Salon med elever fra Skanderborg Realskole – samtaler på Museet på Adelgade i Skanderborg om at være et ordentligt menneske i forbindelse med Søren Kirkegaard-projekt, hvori også indgik en Søren Kirkegaard-dag i samarbejde med museum og kirke d. 13. marts 2013

Marts         

Rundt om Søren Kierkegaard –Skanderborg

Teaterstykker, byvandring

Februar    

Favrskov Gymnasium og Rønde Gymnasium inviteres til at give bud på betydningen af dannelsesbegrebet anno 2013