BEMÆRK
Denne side er en del af arkivet om kulturaftalen 2009-2012. 
Her kan du se historiske dokumenter. Klik her for at gå til den nye kulturaftale


 

Bente Buchhave - Om Begejstring. Børnekulturarbejde i farver

"Kulturminister Niels Mathiesen satte for alvor børnekulturen på dagsordenen i 1960´erne. Han så de professionelles engagement som en væsentlig kvalitet.
Begejstringen er stadig en vigtig forudsætning i det kulturelle møde med børnene og i den fortsatte udvikling af børnekulturen. Begejstring giver farve til hverdagen."

 


Bente Buchhave er kulturrådgiver og proceskonsulent.
Hun er uddannet fra Danmarks Biblioteksskole i 1978, hvor hun sideløbende med praktisk børnebiblioteksvirksomhed i en årrække fungerede som underviser i børnekultur.

 

Hun har haft formandsposten for Kulturministeriets udvalg Kulturens Børn fra 1994-1998, og har været bibliotekskonsulent i Biblioteksstyrelsen fra 1999-2006. I Biblioteksstyrelsen var hun bl.a. involveret i flere store udviklingskoncepter med fokus på kultur og tværfagligt samarbejde: Projekt På Samme Hammel, Regionale børnekulturkonsulenter, Lokale børnekulturkonsulenter og den tværministerielle kampagne Læselyst.

I dag har hun eget rådgivningsfirma, der arbejder med kurser, politikker, dialogbaseret og tværfaglig udvikling inden for kultur, børn og offentlige institutioner. Hun arbejder primært med forandringsprocesser, særligt i de nye kommuner.

http://www.bentebuchhave.dk/