BEMÆRK
Denne side er en del af arkivet om kulturaftalen 2009-2012. 
Her kan du se historiske dokumenter. Klik her for at gå til den nye kulturaftale
Børn og Kultur

Målsætning
Børn og unge skal møde kompetente kulturudøvere og møde kulturen i børnehøjde. De eksisterende kompetencer i de enkelte kommuner skal udnyttes og dermed sikre en synergieffekt af alle tilgængelige kvalifikationer. Målet er at

• synliggøre børnekulturelle tilbud på tværs af kommunegrænserne
• videreudvikle og opkvalificere eksisterende aktiviteter og kulturer på børnekulturområdet
• udvikle konkrete initiativer i et sammenhængende børnekulturelt program, hvor det er relevant
• kulturtilbuddene integreres i/understøtter de enkelte institutioners kerneydelser
• udnytte og udvikle kulturfaglige kvalifikationer i de 6 kommuner og danne netværk på tværs af børnekulturområdet
• invitere kulturtilbuddene indenfor i institutionern – børnehave og skole
• udvikle forenings- og fritidstilbuddenes rolle på børnekulturområdet

Projekter Børn og Kultur

Inspirationsdage 2009 - 12

Ungdomsteater 2012 

 

 

 

 
Arbejdsgruppen Børn og Kultur
Arbejdsgruppen består af børnekulturinteresserede personer fra de seks kommuners forvaltninger og institutioner. Se hvem, der deltager i arbejdsgruppen Klik her

Koordinator/kontaktperson
Kultur- og Fritidskonsulent i Skanderborg Kommune, Benedikte Sten Andersen
Benedikte.andersen@skanderborg.dk  tlf. 87 94 78 17