Mål
Målsætningen er at præsentere Kulturringens borgere for kunst og kultur, der ikke tidligere er set i Kulturringens kommuner, og dermed vise nye sider af kommunernes kunst og kulturtilbud.
 
Det er således et projekt, der baner nye veje for kulturlivet, med deraf følgende gevinster i form af ny viden til de deltagende kunstnere, og nye netværk og kontakter mellem repræsentanter for erhvervsliv og kunstnere der deltager i processen.
Målet er en styrkelse af den kulturelle profil i Kulturring Østjylland, med henblik på at tiltrække og fastholde videnstunge virksomheder og kreative erhverv i regionen.
 
Målgruppe
Det er først om fremmest kulturringens borgere, der skal gives muligheden for at opleve kunsten når den er allermest nyskabende og innovativ. Det forventes endvidere at værkerne tiltrækker kunstinteresserede besøgende fra andre steder i landet. Samtidigt er hensigten at nå til nye brugergrupper, da det interaktive aspekt ikke mindst appellerer til børn og unge. Nye målgrupper når man ved at besøge plejehjem eller arbejdspladser og opsøge borgere der vil medvirke i skabelsen af ”LYS”.
 
Resultatkrav
Digital Kunst i Østjylland betyder:
- udvikling af et samlet kunstværk, der kan opleves i seks forskellige steder i kulturringens seks kommuner.
- inddragelse af alternative lokaliteter til publikumsrettede begivenheder.
- skabelse af nye rammer for innovation, kreativitet og øget kulturel identitet i kulturregionen.
- øget samarbejde og videndeling mellem kunsten, kulturlivet og erhvervslivet, resulterende i deltagelse fra mindst to af kulturringens virksomheder.
- at der med anvendelse af nye formidlingsformer skabes en ny tilgang til kunsten i Kulturringens kommuner.
 
Tidsplan og Samarbejdspartnere
Digital kunst - Tidsplan og samarbejdspartnere

Tidsplan

Første fase: – Udviklingsfasen. (Denne fase løber frem til foråret 2011)

  1. Udvælgelse af de seks steder i kulturringen, der danner udgangspunkt og scene for opførelserne af værket.
  2. Udarbejdelse af billedmateriale. Det er tale om fotografier og tegninger, og der bliver mindst en tegning fra hver af de valgte lokationer. Tegningerne er i stort format.
  3. Interaktionsdesigner Jørgen Skogmo er ansvarlig for udviklingen af software, der ved hjælp af lyd kan påvirke billedmaterialet elektronisk. Effekten bliver en slags elektronisk bearbejdede billeder og videoværker.
  4. Kick-off workshop med mulige samarbejdspartnere og repræsentanter for kreative erhverv.

Anden fase: Udførelsesfasen (Denne fase løber fra maj til oktober 2011)

  1. I foråret 2011 vil komponist Marie Højlund og Elle-Mie Ejdrup Hansen indsamle lyden af stemmer rundt omkring i Kulturringen. Indsamlingen kan f.eks. finde sted på arbejdspladser, folkeskoler, produktionsskoler eller plejehjem. Deltagerne læser uddrag af Inger Christensens digt og stemmernes forskellige rytme, betoning og klang påvirker ved hjælp af Jørgen Skogmo elektroniske bearbejdning billedmaterialet elektronisk, således at der skabes nye billeder.
  2. Billederne udstilles som tvillingebilleder stillet op ved siden af originalerne. Billeder og videoer gøres samtidigt tilgængelige på internettet. Ambitionen er at gøre billedmateriale og software tilgængeligt på nettet så brugerne kan skabe og oploade egne versioner af billederne.
  3. Stemmerne indgår i et lydværk skabt af komponist Marie Højlund.
  4. Marie Højlunds lydværk indgår i de seks udendørs installationer rundt i Kulturringens landskaber. Værket skal være interaktivt og kunne påvirkes og forandres af publikum på stedet.
  5. I september og oktober 2011 munder projektet ud i seks stedspecifikke installationer rundt omkring i Kulturringens landskaber. Der vil være en installation i hver kommune og arrangementet vil finde sted i skumringtimen. En laserstråle vil lyse over landskabet, mens kulturringens stemmer bliver til musik.

Samarbejdspartnere

Det er afgørende i forhold til opfyldelsen af målet i kulturaftalen, at projekterne indebærer et samarbejde med erhvervslivet, som vil kunne bidrage med teknologisk viden og kunnen, eller sponsere midler, udstyr og materialer til værkerne. Samarbejdet vil også udstrække sig til undervisningsinstitutioner, som vil kunne bidrage med ideer fra de nyeste talenter.

Kunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen er fra Skanderborg. I sit virke som billedkunstner har Ejdrup Hansen arbejdet meget med kunst- og lysinstallationer i det offentlige rum. Senest med lysintallationerne Gellerup Light and Change; der oplyser Århusbydelen Gellerup med LED- og Laserlys og LED-lysinstallationen ”Fra aften til morgen – at beskytte det man sår og høste vinden” i vindmølleparken på Gestengen. Hun har senest arbejdet med lyd i ”Lyden af”, et digitalt værk om identitet og landskab i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Elle-Mie Ejdrup Hansen er tidligere institutleder for Industriel Design og Interaktive Medier, Designskolen i Kolding og i den forbindelse udviklet samarbejdsprojekter med en række danske virksomheder og universiteter. Ledet og udviklet Vækstkonferencen 2007 ”Design som fremtidens vækstdriver” - skabt i samarbejde en række erhvervsledere og Ugebrevet Mandag Morgen. Hun har erfaring som kunstnerisk rådgiver for bl.a. Århus Kommune og Vadehavsfestivalen, og som bestyrelsesmedlem for bl.a. Center for eksperimenterende Kunst, Vejle.

Marie Højlund er komponist og medlem af bandet Marybell Catastophy. Hun er samtidigt lektor i AudioDesign ved Århus Universitet. Marie vil inddrage elever fra AudioDesign i udviklingen af projektet.

Jørgen Skogmo er interaktionsdesigner og programmør og har arbejdet med såvel kunst som erhvervsliv i hele verden. Han har bl.a. arbejdet med projekter for Prada, ZDF, BBC og VW.