BEMÆRK
Denne side er en del af arkivet om kulturaftalen 2009-2012. 
Her kan du se historiske dokumenter. Klik her for at gå til den nye kulturaftale


 

Levende Huse - Liv i forsamlingshusene
23 forsamlingshuse fordelt over hele Østjylland har siden efteråret 2010 spredt liv og glæde ved kulturarrangementer, der viser de mange muligheder, der er i at bruge husene kreativt med spændende aktiviteter med både lokale og mere kendte landsdækkende navne.
 
 
Programmet er udsprunget af lokale idéer og ønsker – og de præsenterer folkelig kultur af høj kvalitet.
 
Kom til forsamlingshusene og få en kulturel oplevelse i fællesskab og samvær og i det helt særlige nærvær som et forsamlingshus giver.

 
 
Hent program
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levende Huse efterår 2010 - forår 2011 Klik her
 
 


 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læs mere 
kulturaftalens mål for Levende huse - klik her


 

Idéen bag - Levende Huse

Kulturring Østjyllands Projekt ”Levende Huse” er den fælles ramme for de enkelte kommuners aktiviteter i forsamlingshusene i perioden 2010 - 11.
 
 
Et antal forsamlingshuse udvælges som ”pilothuse” - hvor kulturelle aktiviteter sættes i gang ud fra kriterierne, som er beskrevet under projektets formål.
 
De fælles initiativer for kulturlivet i landsbymiljøerne i Kulturring Østjylland 2010-11 skal være med til at skabe bedre og øget udnyttelse af forsamlingshusene til kulturelle aktiviteter med henblik på at udvikle kvaliteten i kulturtilbuddene, kulturen og landsbymiljøerne.

 
Ud over et kulturarrangementer, kan målet være at udvikle nye ideer til huset som generator for andre former for aktivitet. Det kunne være nye tiltag på ældreområdet, arrangementer rettet mod bedre integration af børnefamilier og tilflyttere i det lokale kulturliv. Det kunne også være at udvikle et tættere samvirke mellem borgere og det lokale erhvervsliv både med henblik på jobskabelse og produktudvikling. Andre aktiviteter: Uddannelse, kunst, sundhed, bibliotek, aftenskole, børneteater (evt. i samarbejde med Egnsteater), debatforum for lokale tiltag mv.
 
 
 
 
 
En lokal koordinator for hver kommune inddrages, og coaches af projektlederen gennem projektets toårige forløb frem mod at kunne arbejde selvstændigt og fortsætte udviklingen af husenes aktiviteter efter 2011.
 
Centralt for projektet er samarbejdet mellem koordinator og det enkelte forsamlingshus.

 
 
 
 
Projektleder Levende Huse
Bo Jakobsen
22 41 77 01

 
 
Tovholder for Arbejdsgruppen Levende Huse
Tovholder: Kristian Krog 
Syddjurs Kommune, krkr@syddjurs.dk
87 53 56 67

 
Læs mere
kulturaftalens mål for fokusområdet
Forsamlingshuse - Levende huse - klik her