BEMÆRK
Denne side er en del af arkivet om kulturaftalen 2009-2012. 
Her kan du se historiske dokumenter. Klik her for at gå til den nye kulturaftale


 

Museer Krigen i Østjylland

Projektperiode 2009

 
Projekt Krigen i Østjylland er et fælles initiativ for museerne i Kulturring Østjylland, som både på mikro- og makroniveau formidler, hvorledes krig i forskellige perioder har sat sine spor i Østjylland i form af f. eks. stridigheder mellem landsbyer og sogne, fejder mellem herremænd, Svenskekrig, Englandskrig og Verdenskrig. Projektet gennemføres som weekendarrangement med aktiviteter i naturen i alle kommunerne, f.eks. fortælling, rollespil, vandreture på skanser og bastioner, musikalske iscenesættelser, foto- og kunstudstillinger samt udstillingsvirksomhed på museerne i tilknytning til Krigen i Østjylland.

 
Projektet medvirker til at
-    fortælle historien, hvor den fandt sted
-    give borgerne større indsigt i landskabet, hvor de færdes
-    udvide målgruppen for museerne, specielt de 15 – 25 årige
-    kombinere kulturarvsoplevelser med et sundhedsaspekt
-    museerne udveksler ideer/erfaringer vedr. formidlingsformer
-    museerne udvikler nye formidlingsformer i fællesskab
 

 


Klik her for at hente plakat
i PDF


Se film vedr. Krigen i Østjylland

Pressemeddelelse

Læs mere om kulturaftalens mål for: Museer