Hvad indbar kulturaftalen fra 2009-2012?

Lovgrundlag
Regionale kulturaftaler giver kulturministeren mulighed for at indgå frivillige kulturaftaler med kommuner. Jfr. Lov om regionale kulturaftaler (Lov nr. 1104 af 29. december, 1999).

Det Regionale og lokale kulturpolitikse engagement
Kulturaftalerne indgås for at understøtte det lokale og regionale kulturpolitiske engagement. Aftalerne giver større lokal dispositionsfrihed og sætter samtidig fokus på regionale kulturpolitiske initiativer.

Dialog og værdidebat
Samtidig er målet at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem det statslige og det kommunale niveau og øge samarbejdet på tværs af de almindelige grænser mellem kommuner.

Regionerne kan indgå i aftalerne sammen med en eller flere kommuner inden for de kompetencer, der er tillagt regionerne på kulturområdet.

Økonomi
De deltagende kommuner i Kulturring Østjylland afsætter i perioden 2009-2012 2,50 kr. pr. indbygger. De seks kommuner i Kulturring Østjylland har tilsammen 208.000 indbyggere, hvilket giver en samlet årlig kommunal pulje på 520.000,00 kr.

Kulturministeriet yder tilskud op til et tilsvarende beløb kr. 520.000, betinget af at de ansøgte projekter kan godkendes af Kulturministeriet.

Den samlede pulje udgør således op til kr. 1.040.000 om året, målrettet Kulturringens projekter