Kulturregionsbestyrelsen

Den Politiske styregruppe
Bestyrelsen for Kulturring Østjylland består af formændene for de 7 deltagende kommuners kulturelle udvalg.  

Bestyrelsen har til opgave at sikre kulturaftalen gennemføres inden for de formål og rammer, som er givet i kulturaftalen, i overensstemmelse med samarbejdsaftalen. 

Formand
Steen Thomasen
Kultur- og Fritidsudvalget
Favrskov Kommune

Næstformand 
Lars Østergaard
Kultur- og Fritidsudvalget
Norddjurs Kommune

Repræsentant i Fondsbestyrelsen 2017
Steen Thomasen
Kultur- og Fritidsudvalget
Favrskov Kommune

Klik her for at læse referater