Kulturregionsbestyrelsen

Den Politiske styregruppe
Bestyrelsen for Kulturring Østjylland består af formændene for de 6 deltagende kommuners kulturelle udvalg.  

Bestyrelsen har til opgave at sikre kulturaftalen gennemføres inden for de formål og rammer, som er givet i kulturaftalen, i overensstemmelse med samarbejdsaftalen. 

Formand
Else Søjmark
Kultur og Udviklingsudvalget
Norddjurs Kommune

Næstformand 
Kirstine Bille
Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur 
Syddjurs Kommune

Repræsentant i Fondsbestyrelsen 2017 
Anders Nørgaard
Kultur- og Fritidsudvalget 
Favrskov Kommune

Anne Bonefeld
Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Odder Kommune

Henrik Kjær
Børn - og kulturudvalget
Samsø Kommune

Tage Nielsen
Kultur- og Sundhedsudvalget
Skanderborg Kommune

Klik her for at læse referater