BEMÆRK
Denne side er en del af arkivet om kulturaftalen 2009-2012. 
Her kan du se historiske dokumenter. Klik her for at gå til den nye kulturaftale


Målsætning:
Målet er, at museerne samordner og udvikler deres faglige profil, formidlingstilbud og markedsføring.
Der udvikles tilbud på tværs af natur og kultur i naturen. 
Museernes aktiviteter gøres mere synlige og forbedrer mulighederne for at nå nye målgrupper, som ikke traditionelt benytter sig af museernes tilbud.
• Øget fokus på formidling af kulturarv og kunst i naturen.
• At gøre børn og unge bevidste om historiens betydning for deres egen eksistens i nutiden.
• Mange flere besøgende – især børnefamilier – skal se det som et godt tilbud at få fortalt historien og få øjnene op for museernes tilbud.

Projekter
Museer Krigen i Østjylland
Historiemaskinen
Museer - Gratis Entré 2012

Arbejdsgruppe
Arbejdsgruppen består af museumsledere fra fem af de seks kommuner. Favrskov kommune deltager ikke i gruppen, da kommunen ikke rummer statsanerkendt museum.
Klik her for at se hele arbejdsgruppen

Tovholder
Kulturkonsulent Norddjurs Kommune
Johan Legarth
jol@norddjurs.dk 
Tlf. 61 70 12 45

Læs mere i Kulturaftalen om fokusområdet Museer
Klik her Læs kulturaftalen