Kulturregionens kulturpolitiske vision

Den overordnede vision for kultursamarbejdet er, at Kulturring Østjylland skal være ”Et godt sted at være”.

Mål for kultursamarbejdet
Kultursamarbejdet Kulturring Østjylland er organisatorisk, praktisk og indholdmæssigt bundet sammen af dels en samarbejdsaftale mellem kommunerne og en kulturaftale med Kulturministeriet. Målet er således

  1. at øge samarbejdet på tværs af de syv kommuner på kulturområdet
  2. at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem det statslige og det kommunale niveau
  3. at generere ideer, der kan omsættes til projekter af høj kvalitet, der kan fremme kommunernes udviklingsstrategier  

Kulturring Østjylland ønsker, som kulturregion at sikre en positiv udvikling på kulturområdet fremover, der vil være med til at fastholde Kulturring Østjylland som et attraktivt sted for bosætning og erhvervsudvikling.

Overordnede målsætninger med kulturen i fokus

Kulturring Østjylland arbejder for
 
• at der er gode muligheder for fritidsaktiviteter og spændende kulturelle tilbud for hele familien

• at udbrede kulturdatabaser og naturguider og herved give flere kendskab til konkrete seværdigheder
 
• at den kulturelle identitet udvikles lokalt, traditionsbevidst og fremadrettet - med tilbud om udfordringer, oplysning, dannelse og engagement

• at udvikle motions- og sundhedstilbud på tværs af kulturtilbud og institutioner

• at udvikle erhvervslivets økonomiske engagement i kulturen