BEMÆRK
Denne side er en del af arkivet om kulturaftalen 2009-2012. 
Her kan du se historiske dokumenter. Klik her for at gå til den nye kulturaftale


 

 


Kulturring Østjylland er organiseret som følgende:

Kulturregionsbestyrelse(Politisk)
Bestyrelsen består af formændene for de seks kommunalbestyrelsers kulturelle udvalg

• Bestyrelsen har det politiske ansvar for drift og udvikling af de regionale kulturelle aktiviteter i kulturaftalen

• Bestyrelsen foretager fordelingen af økonomiske på baggrund af indstillinger fra den administrative styregruppe

• Bestyrelsen afstikker de overordnede økonomiske rammer og prioriteringer


Administrativ styregruppe (Forvaltningsmæssig)
Den Administrative styregruppe består af fagcheferne fra de seks kommuners kulturelle, administrative områder.

• Den administrative styregruppe servicerer bestyrelsen med relevante oplæg og oplysninger

• Den administrative styregruppe har indstillingsret til bestyrelsen i alle sager, der bringes på dagsordenen til bestyrelsens møder


Arbejdsgrupper (Fagpersoner)
Der er nedsat seks arbejdsgrupper, der dækker kulturaftalens seks områder. Der er i hver gruppe en repræsentant fra hver kommune. Læs mere under
Kulturaftalen
Arbejdsgrupperne udvikler og igangsætter en lang række projekter.
Læs mere:
Projekter 2009 - 2012

Sekretariat
De administrative opgaver er fordelt mellem de seks kommuners forvaltninger

Kommuner i samarbejdet
Læs mere om samarbejdsaftalen mellem de deltagende kommuner i Kulturring Østjylland.
Klik her for at hente samarbejdsaftalen