ÅRSTIDERNES HØJTIDER 
 
Projektets formål og indhold 
Projektets afsæt er et rigt lokal- og kulturhistorisk kildemateriale, som belyser, hvordan man har markeret årstidens fester. Således har man dyrket fællesskabet til gavn og glæde for det sociale liv. Samtidig har man hyldet den natur, som omgiver os – fjorde, skove og den gode landbrugsjord – gennemgående for de seks kommuner i kulturregionen.
 
Pilotprojektet ”Årstidernes glemte højtider” afholdt af Det Grønne Museum og Kyst- og Fjordcenteret i 2016 udbredes i 2017 til hele Kulturrings-samarbejdet. 
 
Det er et ønske, at disse glemte mærkedage kan afpudses i en form og gøres nutidige, således at flere institutioner i Kulturringen kan kæde deres aktiviteter til disse dage. 
 
Forhåbningen er, at området kan markedsføre sig i forhold til nytænkning, kulturhistorie og ikke mindst et godt socialt liv blandt de, som bor i de seks kommuner.
 
 
Der vil blive tale om et arrangement i hver af Kulturringens kommuner, som hver især tager sit udgangspunkt i fester eller mærkedage, som tidligere har haft stor betydning i hverdagen. Der lægges op til en kombination af formidling og aktiviteter. Ved hvert af de lokale arrangementer deltager fagpersoner, der kan formidle kulturhistorien, lokale historie og betydningen af de lokale råvarer.
 
Fagpersonerne sikrer det lokale tilsnit i hver kommune med relevante samarbejdspartnere. Der kan evt. inddrages forsamlingshuse, borgerforeninger, lokalhistoriske arkiver, biblioteker, lokale fødevareproducenter, som kan give arrangementet et lokalt og nutidigt præg samtidig med, at den kulturhistoriske dimension formidles. 
 
Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen? 
Formidling af viden og traditioner gentænkes, da formidlingsmetoden kræver andre fagligheder inddraget, som lægges ind i en historisk, landskabs- og kulturbetinget ramme.
 
Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? 
At gentænke datidens fællesskaber – og styrke kendskab til kulturregionens kulturarv og anvendelsen af lokale fødevarer.
 
Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet?
Lokale museer, lokalarkiver, lokale fortællere, og professionelle gastrokunstnere og professionel kulturformidler.
 
Budgetestimering - ca. tal
Samlet budget, kr. 450.000 i 2017