Sekretariatsopgaver

Fordeling af sekretariatsopgaver

Nyhedsbreve
Favrskov Kommune
Ulla Egeberg
Kultur- og Fritidschef
ueg@favrskov.dk  / 89 64 44 01

Sekretariat for Regionsbestyrelsen
Norddjurs Kommune
Trine Grejsen 
Afdelingschef Miljø- og kulturforvaltningen
tg@norddjurs.dk / 20 41 81 29 

Økonomiadministration, herunder bogføring, budgetopfølgning og regnskab
Skanderborg Kommune
Kim Baand
Sekretariatsleder Skanderborg Kommune
Kim.Baand@skanderborg.dk / 87 94 78 11

Jannie Brouer
Assistent
Jannie.Brouer@skanderborg.dk / 87 94 78 20

Kontaktperson og bindeled til Aarhus2017 sekretariatet samt kontakt til Kulturstyrelsen
Syddjurs Kommune
Lene Bjarke Skov 
Teamleder, Syddjurs Kommune, Kultur og Sekretariat
lbsk@syddjurs.dk / 87 53 50 53 / 21 79 04 74

Sekretariat for den Administrative Styregruppe samt ansvar for hjemmeside, grejbank og godkendelse af individuelle projekthjemmesider
Malene Lykke Scharling
Odder Kommune, Kultur- og fritidskonsulent
malene.lykke@odder.dk / 30 84 34 02