Sekretariatsopgaver

Sekretariat for Regionsbestyrelsen
Favrskov Kommune: Ulla Egeberg
Kultur- og Fritidschef
ueg@favrskov.dk  / 89 64 44 01

Økonomiadministration, herunder bogføring, budgetopfølgning og regnskab
Skanderborg Kommune: Jesper Simonsen
Leder Center for Strategi og Kultur
jesper.simonsen@skanderborg.dk • 8794 7812

Kontaktperson til Kulturstyrelsen og de andre Kulturaftaler
Skanderborg Kommune: Jesper Simonsen
Leder Center for Strategi og Kultur
jesper.simonsen@skanderborg.dk • 8794 7812
 
Kontaktperson til Europæisk Kulturregion
Hedensted Kommune: Teresa Egballe
Kompetencegruppeleder, Kultur og Fritid
teresa.egballe@hedensted.dk • 79755099
 
Kontakt til Genvej til Europa
Syddjurs Kommune: Lene Bjarke Skov 
Teamleder, Syddjurs Kommune, Kultur og Sekretariat
lbsk@syddjurs.dk / 87 53 50 53 / 21 79 04 74
 
Sekretariat for den Administrative Styregruppe
Hedensted Kommune: Teresa Egballe
Kompetencegruppeleder, Kultur og Fritid
teresa.egballe@hedensted.dk • 79755099