DE MANGE ALDRE - ” Herfra min verden går, - en østjysk kulturcollage”


Projektets formål og indhold

Hvad kendetegner netop dit sted - og gør dig lykkelig?

Det vil dette projekt, på tværs af aldre, sætte fokus på for at understøtte borgernes glæde og stolthed ved at bo og/eller arbejde i deres lokalområde, - og udbrede budskabet til omverdenen. Vi beder borgerne, enkeltvis eller i grupper, om at tage mobile snapshots af deres yndlingssted/aktivitet via mobiltelefonen eller kamera. Vi lever i hvad man kan betegne som en visuel kultur, hvor billeder omslutter os og vores billedkartotek  hele tiden udvides. Det er blevet alment at dokumentere sit liv og sin færden visuelt – og det er denne tendens projektet vil tage sit afsæt i – og samtidig , gennem projektet, pege på.  ”De mange aldre” dækker over, at borgere/mennesker, afhængig af alder, generelt har ulige opfattelser af hvad, der betyder noget for dem. Billederne vil angiveligt afspejle dette. Alle fotografierne samles på en digital platform - KULTURMUR.dk – Østjyllands digitale billedbank.  Billederne af borgernes forskellige yndlingssteder, vil vise Østjylland gennem borgernes øjne. Borgernes snapshots udgør den røde tråd gennem hele projektet.

Herfra udvælges billeder af arbejdsgruppen og konsulterende østjyske kunstnere. Billederne printes og bringes til udstilling i det offentlige rum - gerne mobile udstillinger, idet borgernes snapshots, i første omgang, udstilles i Kulturringens forskellige offentlige transportmidler.

Efterfølgende anvendes billederne i seks udstillinger indenfor de respektive kommuner i Kulturring Østjylland. Kunstnere udvælges (evt. af Kommunens kommunale Billedkunstråd), og kuratorerne producerer hver deres udstilling med fotomateriale fra KULTURMUR.dk. Hver udstilling bliver tilpasset den enkelte location i kommunerne, og, i løbet af forsommeren 2014, kan de unikke udstillinger ses som en udstillingsstafet, der viser visuelle skatte fra Østjyllands billedbank.

Projektet går på tværs af aldre, køn, fag, kulturer og kommunegrænser, og understøtter borgernes bevidsthed om kvaliteterne ved at bo i Østjylland. Projektet inddrager og gentænker digitale og analoge udtryksformer og stimulerer nærvær, samvær, dialog, mangfoldighed og innovation samt kreativ vækst.

Projektet afsluttes med en eksponering af livet i Østjylland omkring Aarhus, med en udstilling af østjyske billeder i Aarhus, på f.eks. Godsbanen.


Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen?
Projektet går på tværs af aldre, køn, fag, kulturer og kommunegrænser, og understøtter borgernes bevidsthed om kvaliteterne ved at bo i Østjylland. Det inddrager og gentænker digitale og analoge udtryksformer og stimulerer nærvær, samvær, dialog, mangfoldighed og innovation samt kreativ vækst.


Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan?
Større sammenhængskraft og tilfredshed ved at bo og/eller arbejde i kulturregionen. Projektet signalerer mangfoldighed og plads til alle. Den gode historie om Østjylland kan endvidere være med til at tiltrække nye borgere og virksomheder.


Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet?
Der etableres et lokalt mediepartnerskab med en aktør, der dækker alle kommuner i Kulturring Østjylland. Mediepartnerskabet skal sikre udbredelse af projektet gennem redaktionel omtale og gratis annoncer samt løbende portrætter af deltagere.

Det kan understøttes af en konkurrence om fx det bedste bidrag til hver ’kulturmur’ produceret på tværs af aldre i en familie eller anden gruppe fx skoleelever og ældre.

Andre samarbejdspartnere er biblioteker, kulturhuse, kommunens IT- og kommunikationsafdeling, skoler, institutioner, foreninger, virksomheder, facebook-grupper m.m.

Der etableres et samarbejde mellem lokale virksomheder samt lokale kunstnere om medvirken ved kulturfremstød i større byer.


Budgetestimering - ca. tal
Budget kr. 400.000.-
2013: 250.000
2014: 150.000