KULTUR-TARV - Find åstederne for den levende historie - veje til viden og oplevelser

Se hvordan projektet udvikler sig på www.kulturtarv.dk


Projektets formål og indhold

Målet er at inspirere særligt børnefamilier til at gå på opdagelse i kulturarvens fysiske og digitale landskab.

4 – 6 indvielsesevents i 2016, for de deltagende kommuner skal markere en række nye historiske fortællinger, hvor kunstnerisk bearbejdet musealfaglig viden formidles via digital lyd, og leder deltagerne på vej mod udvalgte locations for historiske begivenheder.

Med overskriften veje til viden, gentænkes konceptet for kulturarvs formidling knyttet til by og landskab, hvor gæsten/ brugerne motiveres til at opleve og finde vej i det kulturhostoriske landskab. 
Målet med ruternes koncept er

  1. at komme ud at gå
  2. at opleve kulturarven på nye måder på stedet
  3. inspiration til at søge mere viden om kulturhistoriske begivenheder i landskabet via digitale kommunikationstjenester

Event og ruteudvikling 2014 - 16

Historiske data vedr. de 4 – 6 lokationer indhentes, valideres og bearbejdes vha. lyd med kunstnerisk og digital vinkel. Lyden afspilles på udvalgte steder på hver rute, som stemnings skabende ramme og som ledetråd og fremdrift på ruten. Der vil være aktiviteter udvalgte steder i fbm. markedsførte events.
Kulturarvens fysiske steder og emner er bl.a. byhistorier, helligkilder og lokalhistoriske begivenheder.

Digital kulturarvs formidling gentænkes
Stederne skal efterfølgende kunne opleves guidet af lyd, med ledetråde til mere digital viden.  Vi bygger på nuværende platforme med kulturarvs formidling. Brugerne inspireres derved  til at søge længere ind i historien, afprøve de mange apps, og digitale formidlingsplatforme der allerede findes.


Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen?
Formidling af viden gentænkes, da formidlingsmetoden kræver andre fagligheder inddraget, som lægges ind i en dramaturgisk, landskabs- og aktivitetsbetinget ramme.


Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan?
Erfaring i anvendelse af digitale mobile enheder på nye måder i kulturarvsformidlingen. Erfaring og kompetenceudvikling af de involverede fagligheder såsom museumsfolk, naturformidlere, kunstnere m.fl. Netværksopbygning og samarbejdssamt konceptudvikling.


Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet?
Museernne: Museum Østjylland, Skanderborg Museum og Odder Museum, Smasø Økomuseum samt naturfomidlere, kommuner, frivllige m.fl.

Lydkunstnere og udviklere af digitale mobile lyd kommunikationsenheder

 


Budgetestimering - ca. tal
Budget kr. 600.000