Kulturaftale 2013 - 2016

Med overskriften Gentænk, sættes tonen an til kulturaftalen 2013 – 16 i Kulturring Østjylland.

I Kulturaftalen skitseres 9 projekter fordelt på 3 indsatsområder:

Indsatsområde 1: Kultur på tværs
1.1 DE MANGE ALDRE
1.2 KULTUR PÅ HJUL
1.3 GENTÆNK BIBLIOTEKET

Indsatsområde 2: Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse
2.1 NY DANNELSE OG VIDENSLØFT
2.2 KULTUR-TARV
2.3 VILD MED SANG I NATUREN

Indsatsområde 3: Skabende kunst
3.1 DE SMUKKE & GRIMME STEDER
3.2 KREATIVE ERHVERV
3.3 KUNSTEN AT FORSKE – LIV

Organisering af den nye Kulturaftales aktiviteter
 

Arbejdet er gået i gang med organisering, udvikling og planlægning af Kulturringssamarbejdet i de 6 deltagende kommuner. Der er afholdt Kick-off møde den 20. september 2012, hvor arbejdsgrupperne mødtes for første gang.

Den nye kulturaftale 2013-2016 er godkendt af Kulturministeren i oktober 2012.

Udviklingen af Kulturaftalen koordineres af den Administrative Styregruppe