Kulturaftalen 2019

 

Kulturaftalen for 2013-2016 blev forlænget så den var gældende til og med 2017, og derefter er den forlænget yderligere i årene 2018 og 2019.

Kulturring Østjylland har således indgået aftale med kulturministeriet om en tillægsaftale, der betyder en videreførelse af to af projekterne fra den tidligere aftale samt gennemførelse af et nyt projekt.

Den forlængede kulturaftale for 2019 består af følgende projekter:

Kultur på tværs - Årstidernes Højtider. I 2019 med fokus på Allehelgen

Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse – Langs Kulturringen - tydelige spor - i 2019 med fokus på forankring af ruten

Skabende kunst - Demokratisk medborgerskab - fra politik til handling (nyt projekt)

Læs kulturaftale 2019 her.