Kulturaftalen 2018

Kulturaftalen for 2013-2016 blev forlænget så den var gældende til og med 2017, og derefter blev den forlænget med yderligere et år.

12. december 2017 indgik Kulturring Østjylland således aftale med kulturministeriet om en tillægsaftale, der betyder en videreførelse af to af projekterne fra den tidligere aftale samt gennemførelse af et nyt projekt.

Den forlængede kulturaftale består af følgende projekter:

Kultur på tværs – Årstidernes Højtider. I 2018 med fokus på Mikkels Dag, 29. september

Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse – Langs Kulturringen – i 2018 med fokus på varige spor

Skabende kunst – Kulturelle fællesskaber i byrummet (nyt projekt)

Læs kulturaftale 2018 her.