KULTURELLE FÆLLESSKABER I BYRUMMET
 
Projektets formål og indhold 

Fællesskabet i lokalområderne er under forandring. Sammenholdet i Idrætsforeningerne svækkes, når medlemmerne klæder om derhjemme og når den 3. halvleg i cafeteriaet forsvinder. Forsamlingshuset er ikke længere det naturlige midtpunkt for borgernes sammenkomster og den lokale byfest taber pusten.

Borgernes vaner går i retningen af individuelle aktiviteter, der foregår hvor og hvornår den enkelte ønsker. Dermed ændrer fællesskaberne sig også.

Formålet med projektet er derfor, at undersøge hvordan vi kan udfolde fællesskaberne på ny i eksisterende rammer, så flere oplever sig som en del af et fællesskab med udgangspunkt i deres eget lokale miljø og så der skabes flere levende byrum.

Målet med projektet er at styrke og understøtte nye og fornyede fællesskaber i byerne på tværs af de forskellige forudsætninger og behov, som borgerne i byen har.

Derudover er det målet, at kommunerne får erfaringer med og viden om at udvikle aktiviteter og fællesskaber i eksisterende faciliteter.

Metoder:

Målene skal nås ved at bruge byernes eksisterende byrum til at udvikle kulturelle fællesskaber. Det kan være uudnyttede byrum, såsom torvepladser, parkeringspladser, fællesområder og fællesjord, der danner rammen om mødet mellem forskellige lokale borgere, institutioner og kulturaktører.

Sammen med professionelle kunstnere skal de forskellige aktører skabe kulturelle aktiviteter i fællesskab, der bringer nyt liv til de lokale faciliteter og udvikler nye måder at bruge dem på. Det kan være professionelle kunstnere indenfor f.eks. skuespil, dans og billedkunst.

Kulturen bliver derved en løftestang og forandringsagent, der adresserer fællesskabernes problemstillinger med mere kreative og kunstneriske løsninger, der kan finde sted i mange forskellige fysiske rammer og sammenhænge. Ved at samarbejde på tværs af forskellige forudsætninger, så får de lokale partnere mulighed for at se hinandens ressourcer og opleve, hvordan de kan aktivere deres lokale byrum ved at arbejde sammen på tværs af hinandens forskelligheder.

Hver af de syv kommuner deltager med ét lokalområde med de forskellige aktører som området byder på.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen? 

Projektet berører både indsatsområderne ”Kultur på tværs” og ”skabende kunst”.

Projektet arbejder dels med at etablere kulturtilbud på tværs af forskellige aktører og styrker det aktive medborgerskab, fællesskabet og ejerskabet.

Derudover arbejder projektet også med den skabende kunst og lader den komme til udtryk på nye måder i lokalområderne og dermed løfter kunsten ind i nye sammenhænge, samarbejder og giver den nye dimensioner.

Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? 

Projektet vil dels bevirke, at flere borgere og lokale aktører møder kulturtilbud, som de ellers ikke ville have mødt. Borgere, som ikke benytter sig af centrale kulturtilbud, vil formentlig i højere grad være en del af kulturaktiviteterne lokalt og dermed opleve kulturens positive effekter.  

En anden effekt af projektet vil være et større samarbejde mellem de lokale aktører, som kan bringes i anvendelse til flere kulturelle aktiviteter, når projektet er afsluttet og som også kan gavne lokalområdet i andre sammenhænge.
 
Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet?

Lokalråd, foreninger, skoler, institutioner, erhverv og andre partnere med udgangspunkt i det enkelte lokalområde samt relevante kommunale medarbejdere f.eks. indenfor Kultur og fritid, planafdeling og lign.

Budgetestimering - ca. tal

Samlet budget, 440.000 kr.