KULTURRINGEN
 Kultur og naturoplevelser i Østjylland

Projektets formål og indhold
Koble cykling som kulturel aktivet med kulturelle oplevelser og landskabelige støttepunkter langs den skiltede cykelrute, med en vision om at gøre rekreativ cykling attraktiv og let tilgængelig i Østjylland.

Cykelruten kulturringen baserer sig på et stort og omfattende forudgående arbejde, hvor der allerede er:

 • etableret en 450 km lang skiltet kulturcykelrute
 • beskrevet oplevelsespunkter med detaljerede rutebeskrivelser i bogform vedr. kulturelle og landskabelige attraktioneropbygget et interessentnetværk, som med fordel kan udvikles og udbygges
 • eksperimenteret med cykelarrangementer
 • udviklet en digital platform: www.kulturringen.dk  

Mål:

 1. Forankring af Kulturringen og dens potentiale som kulturel oplevelsesrute – kulturelt aktiv.
 2. Udvide den beskrevne og skiltede rute til også at omfatte Hedensted Kommune.
 3. Sikre tværkommunal og lokal opbakning for fremtidig drift af den skiltede cykelrute, så ruten fortsat udvikles som et kulturelt aktiv i som minimum de samarbejdende kommuner under Kulturring Østjylland.
 4. Udbrede Kulturringen som værktøj og facilitet til turismefremme.

Delmål:

 • sikre samspil og sammenhæng med anden kulturel aktivitet/begivenheder langs Kulturringens geografiske område
 • søge forankring hos interessenter, herunder Aarhus Kommune, og andre aktører for Kulturringens oplevelsespotentiale
 • udvikle stedsspecifik kulturformidling gennem arrangementer med cykelaktivitet i centrum

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen?

Kulturringen som cykelrute forbinder kulturelle attraktioner og steder med spor af kulturarven. Gennem markedsføring af ruten og ved arrangementer forbindes flere attraktioner med konkrete begivenheder på tværs.

Kulturarven i landskabet formidles gennem cykelarrangementer og materialer, der gør det let at bevæge sig ud at opleve kultur og natur.

Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? 

Større kendskab og ejerskab hos interessenter langs Kulturringen, hvor ruten og dens beskrivelse er anerkendt som værktøj til formidling af kulturoplevelser og understøtning af cykelturisme.

Der er skabt nye sammenhænge mellem cykelaktiviteter og andre kulturelle oplevelser.

Kulturringen er beskrevet og skiltet også i Hedensted Kommune, som ny deltager i aftalen.

Kendskabet til Kulturringen er øget således, at flere vælger Østjylland som mål for cykelferie og rekreativ cykling.

 

Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet?

Turismeorganisationer, kulturinstitutioner, formidlere og private aktører, samt lokale frivillige og foreninger langs ruten.

 

Budgetestimering - ca. tal

I alt 490.000 kr