KUNSTEN AT FORSKE – LIV, når forskning bliver til kunst


Projektets formål og indhold
Målet er at sætte fokus på sammenhængen mellem kreativitet og forskning. Forskningens inspirerende univers anvendes til at udfordre, udvikle og synliggøre børn og unges potentiale som skabende kunstnere, ved at lade deres kreativitet være basis i et kunstnerisk udtryk udført af både professionelle kunstnere og børn og unge.

Projektet udmøntes ved at lade børn inspireres af forskningens kreative univers og derefter udtrykke sig kunstnerisk under vejledning af professionelle musikere, billedkunstnere, forfattere mv. Dette materiale vil efterfølgende blive bearbejdet af eksempelvis musik- eller kulturskoleelever. Der vil i projektforløbet som delmål være udstillinger, koncerter eller anden form for optræden rundt i de involverede kommuner, og forløbet vil munde ud i en fælles turnerende forestilling.

Mindst 600 børn og unge forventes at være inddraget i en eller flere af projektets faser og vil således være medskabere af den afsluttende forestilling.


Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen?
Omdrejningspunktet i projektet er en høj grad af skabende deltagerinvolvering på tværs af kulturinstitutioner, geografi, genrer, aldersgrænser og fagområder. Desuden vil der i alle projekters faser blive lagt vægt på samspillet mellem professionelle og amatører med henblik på talentudvikling.


Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan?
De deltagende børn og unge vil få en væsentlig indsigt og viden om de forsknings og formidlingsområder, som projektet berører. Alle involverede på alle projektets niveauer vil få øjnene op for mulighederne indenfor kulturområdet. Dermed vil projektet potentielt generere nye kulturbrugere, også blandt projektdeltagere som ikke sædvanligvis benytter kulturtilbud, hvilket vil give dem en stærkere identitet og i det kulturelle Østjylland.


Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet?
Lokale institutioner, der arbejder med forskning og/eller formidling involveres. Projektets mulige samarbejdsparter:
 

  • NATURHISTORIE: Nationalpark Mols Bjerge
  • MILJØ & LANDBRUG: Den Økologiske Have
  • HISTORIE: Illerup Ådal
  • HJERNEFORSKNING: Hammel Neurocenter
  • MARINEBIOLOGI: Kattegatcenteret
  • KLIMA & ENERGI: Energi Akademiet, Friland i Feldballe
  • Den Jyske Opera forventes inddraget ift. den afsluttende forestilling.

Budgetestimering - ca. tal
Budget kr. 550.000.
2013: 350.000
2014: 200.000