NY DANNELSE OG VIDENSLØFT PÅ FLERE NIVEAUER – Indblik og Udsyn


Projektets formål og indhold
Vi ønsker at sætte fokus på sammenhængen mellem kreativitet og forskning. Vi bruger forskningens inspirerende univers til at udfordre, udvikle og synliggøre børn og unges potentiale som skabende kunstnere ved at lade deres kreativitet være basis i et kvalitativt kunstnerisk udtryk udført af både professionelle og børn og unge. Vil vi udmønte dette ved at lade børn fra børnehaver/folkeskoler inspireres af forskningens kreative univers og derefter udtrykke sig kunstnerisk under vejledning af professionelle musikere, billedkunstnere, forfattere mv. Dette materiale vil efterfølgende blive bearbejdet af ex. music eller kulturskoleelever. Der vil i projektforløbet som delmål være udstillinger, koncerter eller anden for optræden rundt i de involverede kommuner og forløbet vil munde ud i en fælles turnerende forestilling.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen?
Projektet er med til at skabe kulturel identitet, fællesskab og tilhørsforhold.


Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan?
Øget debat og fokus på dannelse kan på sigt være med til at ændre borgernes – særlig børn og unges – adfærd i det offentlige rum. Børn og unge gives redskaber til at deltage i fællesskabet som aktive medborgere.

Endelig lægges op til – gennem arbejdet med det klassiske dannelsesideal – at borgerne får øje på, at globalisering langt fra er noget nyt begreb. Tidligere tiders dannelsesrejser – både for adels- og håndværkerstanden – betød et udviklende og dannende møde med fremmende sprog,  fremmede mennesker og fremmede kulturer, som man bragte med hjem til lokalsamfundet, hvor det betød et enormt vidensløft på mange forskellige niveauer. På denne måde kan forståelsen både for ens egen og for andres kulturer genskabes – og værdien af, at såvel det enkelte individ som samfundet gennemgår en kontinuerlig dannelsesproces.


Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet?
På tværs af kommuneskel og generationer inddrages biblioteker, museer, skoler, daginstitutioner, musikskoler, idrætsforeninger, erhvervslivet m.fl.


Budgetestimering - ca. tal
Budget kr. 600.000 
2013: 300.000
2014: 300.000