Baggrund

 

Tre år, seks kommuner, 18 forsamlingshuse

Kultur på hjul er et projekt under Kulturaftalen i Kulturring Østjylland – et tværkommunalt samarbejde mellem Samsø, Odder, Skanderborg, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommune og Kulturministeriet.

I Kultur på hjul peger hver af de seks deltagende kommuner på tre forsamlingshuse, og dermed tre byer, som deltager i projektet. Således deltager 18 midtjyske landsbyers forsamlingshuse i Kultur på hjul i perioden 2015-2017.

Kultur på hjul er støttet af Kulturministeriet, Aarhus 2017 og de deltagende kommuner.

Forsamlingshusene

Kultur på hjul centrerer sig lokalt i og omkring landsbyens forsamlingshus. Forsamlingshuset er aktiv medspiller i projektet og har interesse i at skabe endnu mere liv i både huset og det omkringliggende område.

Forsamlingshuset er projektets mødested og stiller lokaler, praktisk hjælp og faciliteter til rådighed i forbindelse med afviklingen.

Kultur på hjul er et samarbejde mellem forsamlingshuset og den lokale kommunale koordinator, der sikrer kvalitet og ejerskab i projektet og har blik for eventuelle andre samarbejdsmuligheder i lokalområdet. Desuden i samarbejde med kulturformidler Pernille Helberg Stentoft, der står for vandringer i de 18 områder.

 

Formål

  • At deltagerne igennem Kultur på Hjul genoplever lokale steder gennem sansevandringer og præsenterer oplevelsen i kunstnerisk form i direkte dialog med professionelle kunstnere.
  • At Kultur på Hjul indebærer møder mellem generationer og folk med forskellig uddannelse, kultur og erfaring.
  • At deltagerne i Kultur på Hjul bliver bevidste om at være del af et lokalområde og samtidig del af en større sammenhæng.
  • At deltagerne i Kultur på Hjul får mulighed for reflektere over deres område, ytre sig om området og dele viden om området.
  • At deltagerne i Kultur på Hjul bliver bevidste om, at alle steder har noget at byde på, at alle steder kan opleves.