ÅRSTIDERNES HØJTIDER 
 
Projektets formål og indhold 

Projektets formål er at formidle kulturhistorie omkring det at fejre en højtid med udgangspunkt i lokale råvarer og traditioner.  

Projektets afsæt er et rigt lokal- og kulturhistorisk kildemateriale, som belyser, hvordan man har markeret årstidens fester. Således har man dyrket fællesskabet til gavn og glæde for det sociale liv. Samtidig har man hyldet den natur, som omgiver os – fjorde, skove og den gode landbrugsjord – gennemgående for de seks kommuner i kulturregionen.
 
Pilotprojektet ”Årstidernes glemte højtider” afholdt af Det Grønne Museum og Kyst- og Fjordcenteret i 2016 udbredes i 2017 til hele Kulturrings-samarbejdet. 
 
Det er et ønske, at disse glemte mærkedage kan afpudses i en form og gøres nutidige, således at flere institutioner i Kulturringen kan kæde deres aktiviteter til disse dage. 
 
Forhåbningen er, at området kan markedsføre sig i forhold til nytænkning, kulturhistorie og ikke mindst et godt socialt liv blandt de, som bor i de syv kommuner.
 

Der skal skabes noget lokalt i en workshop, enten i forbindelse eller op til et arrangement. Der gøres brug af fagpersoner og andre, der kan sikre faglighed og formidle viden og den lokale kulturhistorie. Der skal sikres et lokalt tilsnit i hver kommune med de relevante samarbejdspartnere. Der kan f.eks. inddrages kulturinstitutioner, forsamlingshuse, borgerforeninger, lokalhistoriske arkiver, biblioteker, kirker, skoler eller lokale fødevareproducenter i projektet og udvikling af workshop og arrangement.

Der lægges således op til en kombination af formidling og aktiviteter, hvor der kan gøres brug af flere elementer, der har indgået i fejringen af en højtid såsom maden, musikken, dansen, symbolerne / dekorationer eller andre ritualer, der har indgået i markeringen.

 
Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen? 
Formidling af viden og traditioner gentænkes, da formidlingsmetoden kræver andre fagligheder inddraget, som lægges ind i en historisk, landskabs- og kulturbetinget ramme.
 
Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? 
At gentænke datidens fællesskaber – og styrke kendskab til kulturregionens kulturarv og anvendelsen af lokale fødevarer.
 
Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet?
Lokale museer, lokalarkiver, lokale fortællere, og professionelle gastrokunstnere og professionel kulturformidler.
 
Budgetestimering - ca. tal
Samlet budget, kr. 450.000 i 2017
Samlet budget kr. 440.000 i 2018