DE SMUKKE & GRIMME STEDER


Projektets formål og indhold
Projektets formål er at skabe en fælles kunst, kultur og naturbegivenhed af eventkarakter, (herefter benævnt værket), som inddrager kulturregionens geografiske særkende som en integreret del. Borgerne gives mulighed for en kunstnerisk oplevelse af højeste kvalitet. Udfordrende, oplysende og anderledes end de tilbud Kulturregionens kommuner har mulighed for at løfte hver for sig.

 • Værket skal være flytbart og kunne opføres i interaktion med meget forskellige natur og/eller kulturscenarier.
 • Værket skal ikke opstilles permanent.
 • Værket skal inddrage, udfordre og aktivere borgere direkte, enten i skabelsen eller i oplevelsen.
 •  Værket skal sætte fokus på Kulturringens natur, kulturlandskaber og bygningsværker. Især de ”hemmelige” lidt specielle steder – smukke som grimme, som man ikke normalt ville opsøge.

Det interaktive kunstværk "Violette Visioner" rejser med rundt i alle seks kommuner i maj og juni måned. Læs mere om hver kommunes workshops og hele projektet på https://www.violettevisioner.com/


Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen?
Projektet giver øget kendskab til Kulturringens landskaber og geografiske særkende. Det stimulerer Kulturringens kulturelle identitet med spændende kultur og naturtilbud for hele familien, og det inddrager iværksættere og professionelle kunstnere på det kreative erhvervsområde.


Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan?
Et øget kendskabet til Kulturregionen som arrangør af kulturtilbud af særlig høj kvalitet.

Dette sandsynliggøres gennem:

 • publikumsoptælling
 • interviews med deltagende kunstnere og publikum
 • indsamling af presseklip
 • afsluttende digital evaluering

Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet?
Det lokale erhversliv og/eller kreative erhverv og professionelle kunstnere, teknikere m.fl.

Samsø
Cementvarefabrikken i Sælvig, Det Lille Sommerhotel, Restaurant SAK

Odder
Pakhuset, Eriksminde Efterskole, Odder Bibliotek, Banegårdsrestaurationen

Norddjurs
Kulturhuset Pavillonen, Kulturskolen Norddjurs

Syddjurs
Sletterhage Fyrs venner

Skanderborg
Kulturhuset Skanderborg

Favrskov
Kulturhuset Sløjfen, Billedskolerne i Favrskov Kommune


Budgetestimering - ca. tal
Budget kr. 500.000.
2015: 200.000
2016: 300.000

DE SMUKKE & GRIMME STEDER


Projektets formål og indhold
Projektets formål er at skabe en fælles kunst, kultur og naturbegivenhed af eventkarakter, (herefter benævnt værket), som inddrager kulturregionens geografiske særkende som en integreret del. Borgerne gives mulighed for en kunstnerisk oplevelse af højeste kvalitet. Udfordrende, oplysende og anderledes end de tilbud Kulturregionens kommuner har mulighed for at løfte hver for sig.

 • Værket skal være flytbart og kunne opføres i interaktion med meget forskellige natur og/eller kulturscenarier.
 • Værket skal ikke opstilles permanent.
 • Værket skal inddrage, udfordre og aktivere borgere direkte, enten i skabelsen eller i oplevelsen.
 •  Værket skal sætte fokus på Kulturringens natur, kulturlandskaber og bygningsværker. Især de ”hemmelige” lidt specielle steder – smukke som grimme, som man ikke normalt ville opsøge.

Det interaktive kunstværk "Violette Visioner" rejser med rundt i alle seks kommuner i maj og juni måned. Læs mere om hver kommunes workshops og hele projektet på https://www.violettevisioner.com/


Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen?
Projektet giver øget kendskab til Kulturringens landskaber og geografiske særkende. Det stimulerer Kulturringens kulturelle identitet med spændende kultur og naturtilbud for hele familien, og det inddrager iværksættere og professionelle kunstnere på det kreative erhvervsområde.


Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan?
Et øget kendskabet til Kulturregionen som arrangør af kulturtilbud af særlig høj kvalitet.

Dette sandsynliggøres gennem:

 • publikumsoptælling
 • interviews med deltagende kunstnere og publikum
 • indsamling af presseklip
 • afsluttende digital evaluering

Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet?
Det lokale erhversliv og/eller kreative erhverv og professionelle kunstnere, teknikere m.fl.

Samsø
Cementvarefabrikken i Sælvig, Det Lille Sommerhotel, Restaurant SAK

Odder
Pakhuset, Eriksminde Efterskole, Odder Bibliotek, Banegårdsrestaurationen

Norddjurs
Kulturhuset Pavillonen, Kulturskolen Norddjurs

Syddjurs
Sletterhage Fyrs venner

Skanderborg
Kulturhuset Skanderborg

Favrskov
Kulturhuset Sløjfen, Billedskolerne i Favrskov Kommune


Budgetestimering - ca. tal
Budget kr. 500.000.
2015: 200.000
2016: 300.000