VILD MED SANG - I NATUREN!


Projektets formål og indhold

Formålet er at give alle involverede en naturoplevelse sat i et kunstnerisk perspektiv, og en kunstnerisk oplevelse sat i et naturperspektiv.

Projektet gennemføres som et internationalt projekt med solister og kor i samarbejde med aktører fra de baltiske EU-lande.


Projektets delelementer

 • Essensen er et til lejligheden komponeret VOKALT-værk
 • Komponist, arrangør og dirigent er Butch Lacy
 • Værket bygger på folketradition – lyd over afstand – Kulning, Yoik, Jodlen - inspiration: komponisten Jaakko Mäntyjârvi
 • Materiale niveaudelt
  • Til professionelle og  internationale solister
  • Etablerede lokale kor
  • Alle andre - Publikum.
 • Den afsluttende event skal foregå på locations i hver af de 6 kommuner
 • Praktik omkring eventen arrangeres lokalt, evt. af samarbejdspartnere (Naturcenter, spejdere etc.)
 • Inden selve  indstuderingen  af værket: aktiviteter, workshops, mad og hygge
 • Der kan indgå naturinstrumenter – fremstilles evt. på workshops inden indstudering
 • Processen er oplevelsen

Beskrivelse af projektet:

Den kunstneriske kerne i projektet bliver et korværk komponeret til lejligheden og målrettet indholdsmæssigt efter location og de medvirkende grupper. Værket komponeres af den amerikanske – nu i Norddjurs Kommune bosatte – komponist Butch Lacy, som har spillet, indspillet og komponeret for de største navne indenfor jazzen. Han er desuden kendt for sit arbejde med at kombinere professionelle og amatører, bl.a. i et stort værk for 900 musikere omfattende 40 orkestre og kor fra de baltiske lande.

Værket indøves i løbet af foråret af deltagerne og alle mødes herefter i september på spektakulære locations i naturen i Kulturregionens kommuner.

Til selve eventen vil mad på bål, danseoptræden, udstilling af naturskulpturer og ride opvisning m.m. sammen med indstuderingen og opførelsen af værket, samlet give alle medvirkende og interesserede tilhørere en anderledes og æterisk oplevelse på tværs af alder og nationalitet.


Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan?

Projektet Vild med SANG – i naturen! vil øge samarbejde og inspirere til udvikling af nye aktive fællesskaber på tværs af kommune- og landegrænser. Alle vil gennem arbejdet frem mod den fælles event og til selve eventen opnå en høj grad af fællesskabsfølelse og ejerskab til hele det store kulturelle projekt.

Som effekt vil der efterfølgende  komme øget fokus på ”fællessang som fælleskab” og at den lokale natur kan være en enestående ramme for kultur og for internationalt fællesskab. Projektet vil desuden  generere flere kultur- og naturbrugere i Kulturregionen.

Formen for evaluering endnu ikke besluttet.


Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet?

Komponisten Butch Lacy, musik-, billede- og kulturskoler, lokale rideskoler, lokale kor, kordirigenter og internationale samarbejdsparter.

PR for projektet

Oprettelse af platforme  til løbende dokumentation og formidling af information og materiale.

Oprettelse af profil på diverse sociale medier.


Budgetestimering - ca. tal
Budget kr. 400.000