VOVEMOD – VILJE TIL TALENT

Projektets formål og indhold
Projektet ”Vovemod – vilje til talent” er et projekt med deltagelse af produktionsskoler og andre relevante skoler.
Projektet har til formål at involvere grupper af unge i et særligt formidlet møde med kunst og kultur med det formål at styrke og udfordre deres kreative talent og potentiale. Målet er dels forankring af metoder i produktionsskolerne, dels at de unge på en ny og kreativ måde bliver medskabere af forskellige kunstarter. 
Projektet udfolder sig inden for rammen af konkrete workshops, der udarbejdes og formidles af professionelle kulturformidlere i et samarbejde med de lokale aktører/enkelte skoler, som sikrer kvalitet og ejerskab og har blik for eventuelt andre samarbejder.
 
Projektet tager afsæt i de forskellige kunstarter – musik, teater, dans, litteratur, historiefortælling (animation og eller mere traditionel historiefortælling) og design. Med udgangspunkt i de forskellige produktionsskolers eksisterende fag indledes forudgående drøftelser over valg af kunstart og oprettelse af kommunikationsplatform, blog. Den sansemæssige, undersøgende og konkret skabende tilgang er stærkt betonet i projektet.
 
1. kvartal 2017: Deadline for at have fundet deltagende skoler, indgåelse af kontrakter og aftaler samt oprettelse af blog.
2. kvartal 2017: Samarbejdsmøder, netværksopbygning og datofastlæggelse for afvikling.
3. kvartal 2017: Afvikling i de respektive kommuner. 
4. kvartal 2017: Fælles arrangement med deltagelse af samtlige deltagere og involverede.
 
 
Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen? 
”Vovemod – vilje til talent” understøtter det iboende talent og opbygger personlige og faglige potentialer og kompetencer samt styrker den enkeltes ressourcer og mod på at deltage i fællesskaber.
 
Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? 
Projektet søger dels at vise unge menneskers kreative potentiale og talent, dels inspirere de enkelte produktionsskoler til at udvikle nye samskabende produktionsformer og faglige indsatsområder.
 
Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet?
Produktionsskoler, Efterskoler og andre relevante skoler.
 
Budgetestimering - ca. tal
Samlet budget, kr. 450.000 i 2017.
Der forventes et samlet budgetbehov 890.000.